БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Сирма

Анани Сашков Ананиев (канасювиги)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Аз съм българче

 Кукна ми кукувица,
 та се запролети горица
 и си покара тревица
 и зелена букова шумица.

Посред гората
ясно слънце огряло,
не ми било ясно слънце,
най ми била Сирма войвода.

Почуди се кукувица
що ще в гора мома хубава,
хубава и гиздава,
почуди се, че й дума продума:

-Нямаш ли, Сирма войвода,
стари баща и майка да гледаш,
да гледаш и слушаш,
та си байрак развела
и си по гора зашетала.
Нямаш ли, Сирма войвода,
мило либе да любиш,
да любиш и галиш,
та си пушка земала
и си дружина хайдушка повела?

Продума Сирма войвода:
- Кукувице, сива кукувице,
имах стари баща и майка,
ала ги заклаха турците,
костите им строшиха
и на кол им главите набиха.
Имах либе мило и драго,
ала то хванаха турците,
в тъмен го зандан вкараха
и го с тежки окови коваха.

Сега имам, кукувице,
зелен байрак и сабя остра,
и имам, кукувице,
вярна дружина и гугла рошава.
Де видя фес - свалям го,
свалям го и за друг гледам,
де видя турчин - коля го,
коля го и за още питам!