БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Хиляди години/A Thousand Years

Пламен Иванов Банов (чарлз)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл:

Хиляди години и още толкова,
хиляди пъти - милион врати отворени  към вечността..
Бих могъл да изживея  хиляди животи, хиляди пъти
на безкрайно лутане, в изкачване на стълби,водещи към кула на душевността.

Ако за да се издигнат в пространството безчет кули на човечността,
отнеме още хиляди години - още хиляди войни,
бих изплакал милион сълзи, бих въздъхнал милион пъти,
бих избройл още толкова имена, ала истината е само една.....

Милиони пътища, милиони страхове...
Милиони слънца, десет милиона години забулени в неясни дилеми 
Бих  Могъл  да изрека милион лъжи,  да изпея  още  толкова песни
да установя ясни правила, да посоча милион грешки в баланса на времето .

 Ако съществуваше една едничка истина - искрица светлина,
 една истинска теза, единствен обет за блаженство,
 тогава бих тръгнал по всеки път, бих последвал всеки блян,
 всеки уловен спомен за твоето лице..
 Все  Още обичам само Теб,
 Все Още искам само Теб..
 Хиляди пъти на разгърнати мистерий,
 като галактики в главата ми...
 
Може би съм безличен и невинен.
Може би знам много неща,а  може би не...
 Бих могъл да тръгна с мечти  да завладявам нови земи,
да спечеля светът на карта и да го оставя да се изплъзне от ръцети ми,
но може би бих бил развалина, разрушена от времето ;
преродено дете да късмета, призвано да страда заради нечии вини,
облечен в мантия на странник - като всеобщ виновник...
Трябва да съхраня тази мъничка вяра у себе си..да не забравям, че
все още обичам само Теб, че
все още искам само Теб.
Хиляди пъти на разгърнати мистерий,
като галактики в главата ми...
обуздани  навеки в мълчание
докато ме обичаш.

Sting - A Thousand Years

A thousand years, a thousand more,
A thousand times a million doors to eternity
I may have lived a thousand lives, a thousand times
An endless turning stairway climbs
To a tower of souls
If it takes another thousand years, a thousand wars,
The towers rise to numberless floors in space
I could shed another million tears, a million breaths,
A million names but only one truth to face

A million roads, a million fears
A million suns, ten million years of uncertainty
I could speak a million lies, a million songs,
A million rights, a million wrongs in this balance of time
But if there was a single truth, a single light
A single thought, a singular touch of grace
Then following this single point, this single flame,
The single haunted memory of your face
I still love you
I still want you
A thousand times the mysteries unfold themselves
Like galaxies in my head

I may be numberless, I may be innocent
I may know many things, I may be ignorant
Or I could ride with kings and conquer many lands
Or win this world at cards and let it slip my hands
I could be cannon food, destroyed a thousand times
Reborn as fortune's child to judge another's crimes
Or wear this pilgrim's cloak, or be a common thief
I've kept this single faith, I have but one belief
I still love you
I still want you
A thousand times the mysteries unfold themselves
Like galaxies in my head
On and on the mysteries unwind themselves
Eternities still unsaid
'Til you love me

2006-02-26