БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Галактика

Ники Русиновски (djsupermax)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл:


Беше отдавна, когато гледах от звездите
надолу, пътувайки във времето
с пълна скорост минах край Марс
видях Земята и разбрах, че е време
космическата карта се появи на екрана
а изгряващото слънце заливаше сцената
прекосих небето, летейки невидим
по-бърз от светлината дори
така започна всичко
детекторът за живот бе напълно тих
компютрите ми запомняха всичко
броенето бе спряло, мощността бе на нула
свети зелено за незабавно кацане
приземих се без да издам дори звук
наоколо няма живот
така започна всичко
Галактика
сега е време, удобно за промяна

Аз бях създаден робот
програмиран да помага на човешката раса
говоря вашия език и дойдох днес
да реша проблемите, с които се сблъсквате
вие пълзяхте
загубили бяхте
душите си
бедно човечество, сега е време, удобно за промяна
Галактика
сега е време да се намесиш

Послание за теб
от расата на роботите
чуй ракетите
проповядвай нашия случай

Галактика
сега е време, удобно за промяна
Галактика (ad libitum)


Кхм, кхм... две думи за любопитните. Рокетс са футуристична група от края на 70-те и началото на 80-те, свиреща електронна музика подобно на Крафтверк например, но напълно непозната у нас. Те излизаха на сцената в специални космически облекла и всичките бяха с обръснати глави, боядисани със сив металик (автомобилен лак), понеже само така можели да се свързват с космическия разум, а текстовете на песните им били продиктувани директно от извънземните, хм. Те са и едни от първите, ако не и първите в света, използвали мощни лазери по време на концертите си през 70-те, докарвайки публиката до паника. Типично изявление на зрител от онова време: "Изведнъж от сцената бликнаха някакви невероятни зелени светлинни лъчи. Много хора се уплашиха, помислиха, че кацат марсианците". Поради факта, че пропагандират "упадъчна буржоазна култура", в България бяха официално забранени, както почти всички западни изпълнители. Научих, че съществуват от критичните статии в списание ЛИК, което редовно оплюваше разни имена от западната поп музика, които иначе не можехме да чуем, понеже тук бяха забранени. Това беше и начин уж оплювайки нещо, поне да се спомене съществуването му, разбира се - двойнствеността и лицемерието на епохата:) "Галактика" е най-известният им хит, който като ученик чух по сръбското радио. В началото на 80-те успях да си запиша и цял албум:) През 90-те изрових и техен сборен пиратски диск:) Неотдавна обаче попаднах на сравнително пълна тяхна дискография в интернет. Неизвестният фен-благодетел е добавил и текстовете на всички парчета, за огромно мое удоволствие. Ето такива неща ме карат да обичам интернет и да вярвам, че все пак има някакъв прогрес, мамка му:)Galactica

It's been a long time since I watched from the stars
All the way down, as I travelled in time
Full speed ahead as I passed over Mars
I saw the Earth I knew it was time
Space map appeared on the video screen
The rising sun illuminates the scene
Crossing the sky, flying outta sight
Faster than light
That is how it all began
Life form detector is perfectly still
My computers they're all memorising
Countdown has ceased, power level is nil
The light is green for immediate landing
I have touched down, without any sound
No life around
That is how it all began
Galactica
Now the time is right for change

I was designed in a robotic way
I am programmed to help the human race
I speak your language and I've come today
To solve the problems you've now got to face
You used to crawl
You had lost your soul
Poor manking, now the time is right for change
Galactica
Now you've got to play the game

Message to you
From the robotic race
Hear the rockets
Preach our case

Galactica
Now the time is right for change
Galactica (Ad Libitum)

The Rockets - Galactica


2006-02-23