БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Имам очи за душата ти

(ariel)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: НОЩТА Е ГОЛА

Говориш
тихо и напоително.
Валиш в реката на утрото.
А думите ти са плодове.
Привечер
се надбягваш с времето.
В зениците ти
проблясват мигове.
Редуват се дъжд и дъга.
И виждам
лъчи по устните ти,
защото имам очи
за душата ти.


2006-02-02