БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Тереза Авилска – Христос няма тяло

Деян (Дъто)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл: Преводи


Тереза Авилска – Христос няма тяло

Христос няма тяло сега на земята, освен твоето,
няма ръце, освен твоите,
няма нозе, освен твоите.
Твои са очите, през които той гледа навън;
Христос е състрадание към света.
Твои са нозете, с които той ходи да върши добро;
Твои са ръцете, с които сега той благославя хората.

17.01.2006


Teresa Of Avila - Christ Has No Body

Christ has no body now on earth but yours,
no hands but yours,
no feet but yours.
Yours are the eyes through which is to look out
Christ's compassion to the world;
Yours are the feet with which he is to go about doing good;
Yours are the hands with which he is to bless men now.


Тереза Авилска (1515 - 1582)

 


2006-01-18