БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

@}-`}-

Соня Георгиева Пехльова (irini)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: В памет на ...

На гроба с мъка рози ще положа, 
а този свят не бе роден за теб.
А имах думи неизказани
нима побират се в един куплет?
Прости ми, че тъжа,
но непосилно е ...
а утрото студено сви гнездо
тъй нависоко-о в клоните
към Нов Живот възвръща се само.


2006-01-15

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)