БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Влюбена съм

Emil Petrov Tonchev (slockar)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Любовен

Влюбена съм

тя е млада,каза тя,
но погледни ме,
какви хубави глезени имам,
погледни и китките ми, имам хубави

китки
о Боже мой,
мислех, че всичко върви добре ,
а сега пак тя,
всеки път като звънне и лудваш,
ти ми каза, че това е края,
ти ми каза, че всичко свърши,
чуй ме, достатъчно дълго живях да стана
добра жена,
защо ти е някоя проклетия?
имаш нужда да те тормозят, нали?
мислиш си че животът е скапан и ако някой се отнася с теб  
гадно всичко е точно,
не е ли така?
кажи ми, това ли е? искаш ли да се отнасят с теб като с
лайно?
и моят син, моят син щеше да се срещне с теб
казах му
и зарязах всичките си любовници.
в едно кафене се изправих и изкрещях
ВЛЮБЕНА СЪМ,
а сега ти ме караш да приличам на глупачка. . .
съжалявам, казах аз, наистина съжалявам
прегърни ме, каза тя, ще бъдеш ли така добър да ме прегърнеш?
никога не съм се забърквал в такива неща, казах аз,
тези триъгълници. . .
тя стана и запали цигара, трепереше цялата.
крачеше надолу нагоре, дива и не с ума си.беше дребничка.

раменете и бяха крехки,много крехки и когато
закрещя и започна да ме налага я хванах за китките
и тогава в очите и видях: омраза
столетия дълбока и истинска. Бях покварен и безсрамен,
отвратен.
всички неща, разбрах, че съм изхабен.  
няма друго живо същество по-нечисто от мен
и всичките ми стихове лъжливи

са.

she's young, she said,
but look at me,
I have pretty ankles,
and look at my wrists, I have pretty
wrists
o my god,
I thought it was all working,
and now it's her again,
every time she phones you go crazy,
you told me it was over
you told me it was finished,
listen, I've lived long enough to become a
good woman,
why do you need a bad woman?
you need to be tortured, don't you?
you think life is rotten if somebody treats you
rotten it all fits,
doesn't it?
tell me, is that it? do you want to be treated like a
piece of shit?
and my son, my son was going to meet you.
I told my son
and I dropped all my lovers.
I stood up in a cafe and screamed
I'M IN LOVE,
and now you've made a fool of me. . .
I'm sorry, I said, I'm really sorry.
hold me, she said, will you please hold me?
I've never been in one of these things before, I said,
these triangles. . .
she got up and lit a cigarette, she was trembling all
over.she paced up and down,wild and crazy.she had
a small body.her arms were thin,very thin and when
she screamed and started beating me I held her
wrists and then I got it through the eyes:hatred,
centuries deep and true.I was wrong and graceless and
sick.all the things I had learned had been wasted.
there was no creature living as foul as I
and all my poems were
false.

 Чарлз Буковски

 


2006-01-13