БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


С вяра

Мея (мея)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Не съм почукала на вярната врата.
На грешната до днес съм хлопала.
Истините ми, изречените "под черта",
позакъсняло идват да ме топлят.
А вярата ми нямала е говорим език
и ми е говорела с неказаното само.
С един случайно изтърван плесник,
с една насмешка, казана през рамо.
Или с подадената ми за никъде ръка,
приятелска, все още толкова открито
захлопваща поредна неотворена врата,
подир която тръпнат истини на скрито.
Простила съм на някакъв си мой език.
Така прощаваше на мъртвите си баба.
С един случайно изтърван плесник
на вяра и невяра се разчупи хляба.


2006-01-11