БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Скоро след динозаврите

(пламен киров)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Студено обяснение в любов

Огледалото е око на влечуго,
затворено от ципата на парата,
ослепяло за всичко друго,
но не и за нокътя на цигарата.

Като сламка, запалена в друга ера,
тя отвори червена уста на змийче
и мезозоят - в струите на капкомера,
се сбръчка, преди да изтече.

Рукнаха епохи, видове и небеса.
Метаморфозен е на природата езика.
Остана последната, днешна сълза,
да ми каже какво изсълзика.

Като тумор в прозрачната нейна глава,
яхнал гените на сперматозоида,
гледам Бог как създава своя свят от слова.
И си вярвам, че ще го видя.
2006-01-10