БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Хуан де ла Круз - Животрептящият пламък на Любовта

Деян (Дъто)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл: Преводи


Хуан де ла Круз - Животрептящият пламък на Любовта

1. О, животрептящ пламък на Любовта,
който нежно раняваш моята душа
в най-дълбоката й същност! Отсега
ти вече не си угнетен, не си съвършен!
Ако бъде твоята воля:
разкъсай булото на тази сладка среща!

2. О, сладко обгаряне,
О, възхитителна рана!
О, блага ръка! О, нежно докосване,
което вкусва от вечния живот
и плаща всеки дълг!
С убийство ти превърна смъртта в живот.

3. О, огнени светилници,
в чийто великолепие
дълбоките пещери на чувството,
някога неясно и неразбираемо,
сега дават напредък, толкова рядък,
толкова изящен, и топлина, и светлина на техния Възлюбен!

4. Колко нежно и любящо
ти се будиш в моето сърце,
където тайно обитаваше самотен;
и в твоето сладко дихание,
изпълнено с доброта и слава,
колко нежно изпълваш моето сърце, до пръсване, с Любов.

08.01.2006


St. John of the Cross - The Living Flame of Love

1. O living flame of love
that tenderly wounds my soul
in its deepest center! Since
now you are not oppressive,
now consummate! if it be your will:
tear through the veil of this sweet encounter!

2. O sweet cautery,
O delightful wound!
O gentle hand! O delicate touch
that tastes of eternal life
and pays every debt!
In killing you changed death to life.

3. O lamps of fire!
in whose splendors
the deep caverns of feeling,
once obscure and blind,
now give forth, so rarely, so exquisitely,
both warmth and light to their Beloved.

4. How gently and lovingly
you wake in my heart,
where in secret you dwell alone;
and in your sweet breathing,
filled with good and glory,
how tenderly you swell my heart with love.

1585


Хуан Де Ла Круз (1542 - 1595)


2006-01-09