БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

@}-`}-"---

Соня Георгиева Пехльова (irini)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл: Само на Теб

В очите Ти, като сълза да тлея Боже! 
че да приема чуждото страдание,
а моето родено от незнание
изпепели със въглените скрити.


2006-01-05

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)