БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Уморени очи

Илияна Боянова Делева - Латковска (ила)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Уморени очи - те не търсят забава.
Дай им, господи, капка забрава.
Уморени очи - те не търсят усмивка.
Молят само минута почивка.
Те не виждат любовната ласка.
Имат нужда от мъничък тласък.
Имат нужда от миг на пощада,
та да гледат отново нататък.

Уморени очи - тях не ще ги убият,
даже няма да ги укрият.
Уморени очи - пак ще гледат напред
като лъч на човек.
2005-12-29