БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Рисувал ли си

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Рисувал ли си
с тънички мълчания
по устите и по клепачите
на приливна жена?
Отпивал ли си
от гърдите и` желания
и болката тръпчива
заедно със тях,
за да изгаряш
мостове и притежания
с единствен дъх,
преборил всеки страх?
Рисувал ли си
себе си като безкрайност
на сливащи се
неусетно светове?
Рисувал ли си
свойта крайност -
разгадана тайна
от простени грехове?!...