БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Пътят към съвършенството

Георги Николаев Николов (kukkiwon)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл:

Пътят към съвършенството

 

Изначално е за всеки човек да има цел. Решенията, които взимаме и избора, които правиме, са определящите фактори, чрез които правиме собствения си живот. Нужно е за да успеем да търсим грешките в нас и да се усъвършенстваме. Малко са хората които прозират тази нужда.Това са хората, които се стремят да бъдат наи-добри в това което правят.Това,което искат да постигнат те го правят.Стремим ли се в това да бъдем добри във всичко, ние се стремим към съвършенство. Съвършенството като начин на живот. Важно е за човек да има смелоста да опита да го постигне. Единственото нещо което ни пречи да бъдем велики е собствената рамка, която си поставяме и целите които визуализираме, като ги оформяме според идеалите на обществото, а не от нашите собствени възможности. Човек трябда да вярва за да успее.

 

Таланта е ключа, които ни позволява да достигнем величието, искрата чрез която се създават гениите, но единствения начин да реализираме тези заложби е да работим усърдно. Всеки ден е крачка към нашите цели и само ние решаваме в коя посока да е тази крачка. На този труден път винаги има препятствия, но няма сила която да ни спрее, ако знаем ясно целите си и търсим как да ги постигнем.

Човешкият живот преминава в работа. В стремеж към развитие, в стремеж към по-добър живот. Ние се надяваме да достигнем следващото стапало, но знаем че сме на правилния път само когато сме удовлетворени от собствената си работа. Радостта от работата е радостта от живота. Собствената ни мотивация е силата нужна ни да постигнем целите ни.

Човек се ражда с нужда да вярва в нещо. Пътя на човечеството се измерва в развитието на обществото. От миналото знаем, че това винаги става с вяра. Вяра в Бог, в идеалите, в доктрини,  дори и в личности. Докато с вярата в тази неща отделните народи се развиват и променят, то на човек е нужно да вярва силно в нещо за да го постигне. Нашият стремеж е огромна сила, която реално няма граници, която ни прави хора. Живеем във време в което човек трябва да сложи вярата,  в самият него, пред всичко друго .Напревени сме по подобие на Бог, за това човек трябва да опита да е  равен с него, не заради себе си,  а зареди собствената си уникалност и приноса си към човечеството.За да решим проблемите които се ступват върху нас с опознаването на света и усъзнаването на собствената си незначителност във вселената, ние трябва да променим собственото си светоусещане. Да променим света, чрез самите нас, да осъзнаем собствената си уникалност, и това става само чрез вярата в самите нас.

Древните хора са казали, че  няма да стане умен, този които няма търпение. Съвершенството се постига, чрез постояно подобрение. Постоянството е основно качество,  нужно ни да намерим в нас, за  да стане успеха част от нас, от собствената ни същност.Това е качество което имат малко хора, а за всички останали е задълвително да го постигнат.

Когато мечтаем за нещо всеки ден, ние се стремим към него още по-силно и по-силно. Стремежа,  които ни дават мечтите е импулса нужен за всекидневната доза усърдна работа, задължителна за всяко начинание. Но тези мечти трябва да се реални и да имаме привилегията нашите близки хора да ни подкрепят.  Средата окола нас ще ни даде енергията,  с помоща на която ще израстнем. Човек през по-голямата част от живота си е самотен, раждаме се така,  умираме така,  дори живеем така,  но намираме топлината и радоста от живота в нашето обкражение, което с мечтите ни са подправката да бъдем щасливи от живота и така да можем да издържим маратона в които преследваме целите ни.     

 

В крайна сметка този сбор от качества е важен за всеки които се стреми към съвършенство. Ние сме длъжни да ги намерим в нас, не зареди самите себе си, а зареди човечеството и неговата уникалност и вяра в благото на света, колкото и да сме изгубили тези божествени таланти в нашето забързано ежедневие. Реално не е важно дали ще стигнем до съвършенство, а дали ще имаме доблестта да го потърсим. За мен всеки човек е длъжен да го направи. Самият път към съвършенство е радостта от живота, причината за съществуването. Ти решаваш, кои път да поемеш, само трябва да потърсиш смелостта да започнем изкачването на непревземаемия връх.


По това работя още.Очаквам конструктивна критика.


2005-12-26