БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Божествена трапеза

Мария Фомова Викулова (амба)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Разчупил е от хляба на вселената безкрая, разпръсквайки трохи от небесни светила. Божественият на трапезата, вечен и потаен, притегля днес душата ми от земните недра. От хляба на живота, разчупено е пладне, парчета изгрев, залези, броени часове и там пред вечността душата ми ще падне на колене. Предсмъртно ще го призове. Разчупил е от хляба на ръцете сухи, дните. Трохи от грижи, болки, безсилие в скръбтта. Преситена от същия, заседнал във гърдите, ще моля непрестанно за живата вода. Разчупвайки от хляба на словата прости истини, трохи от обещания, покълнали в пръстта, преситена, пречистена, затрупана и истинска, душата ми ще спи, спокойно след смъртта...
2005-12-15