БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На най-важните кръстопътища няма никакви пътни знаци

Snejana (nakedness`)

Раздел: Литературни очерци, ЕСЕТА, ИМПРЕСИИ  Цикъл:

Какъв ли трябва да е човекът, който очаква да получи наставления или помощ и за най-важните въпроси, които трябва да реши? Та нали на човек е даден най-свободният избор - дадено му е дърво, по което може да се катери, и което е по-важно, предлагат му се всякакви клонки и разклонения, които сам трябва да определи, да прецени кое точно ще е най-доброто в този момент, но без да мисли прекалено задълбочено до следващия избор, да изживява мига до край, за да достигне до най-правилното решение. Ами ако на всяко разклонение бяха поставени знаци, какъв щеше да е този избор? И как душата щеше да си научи пълноценно уроците, житейските уроци, които й се дават? При това неизвестността е толкова по-вълнуваща и необикновена... толкова предизвикателства, лични възможности, чрез които можеш да осъзнаеш съвсем ясно, че съществуваш като иднивидуална същност, а какво по-прекрасно от това? Освен това Вселенските учители ни предоставят това с толкова любов, толерантност и разбиране, че с малко повече работа върху себе си всяка душа би постигнала една върховна хармония и синхрон с вълните на Вселената. А и при тези обстоятелства, какви знаци са необходими на човек? Следвайки вътрешната си истина и отдавайки се на всеобщата любов, ти биваш наставляван по начин, който излъчва най-меката, нежна и предразполагаща светлина, която би могла да ти е необходима за едно еволюиращо съзидателно съществуване! И така, необходимите знаци можеш да видиш сам, стига да имаш очи и съзнание, достатъчно позитивно, за да ги осъзнае и оцени.
2003-02-20