БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Клоун

Даниел Милчев Йорданов (prosvetlen)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

(Обстановката е в цирк)

След като се освободил от вътрешните
си страхове, един клоун се опитал
да развесели хората от всички редове.


Клоунът представлението изнесъл,
обаче никои от публиката не го харесал.
Всички от публиката с яйце го замерили,
всички от публиката  лицето му уцелили.


По принцип той притежавал веселяшка
гримаса, но след неуспешното
представление я подменил с зловеща
клоунска маска.


2005-11-28