БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Никой не знае

Ники Русиновски (djsupermax)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл:


Кой е Той?
И кой е той?
Никой не знае, не знае.
Не знае, никой не знае.

Той винаги вярва,
но никога не знае.
Той винаги знае,
но никога не вярва.

Той винаги опитва,
но никога не е сигурен.
Той винаги е сигурен,
но никога не опитва.

Затова кажи ми: кой е Той?
И кой е той?
Никой не знае, не знае.
Не знае, никой не знае.

Той винаги говори,
но никога не мисли.
Той винаги мисли,
но никога не говори.

Той винаги се взира,
но изглежда като сляп.
Той търси,
но ти никога не откриваш.

Затова кажи ми: кой е Той?
И кой е той?
Никой не знае, не знае.
Не знае, никой не знае.

Supermax - Nobody Knows
2005-11-24