БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ОТКРИТИЕ

Румяна Борисова (istinska)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

От вчера има оптимизъм в моя стих,
от вчера лайката е маргаритка,
от вчера свраката е бяла чайка,
дървото в плод, косата в плитка.

От вчера се прегръщам със тревите,
целувам вятъра по бързите криле,
танцувам със листата на липите,
а моя майка е безкрайното море.

Аз камъче на дъното съм грапаво,
морето ме извая в снежнобяло.
Ах, колко време не съм знаела,
че слънцето за мен е гряло!