БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

МЕЧ от вяра

А-BB (atanas borisov)

Раздел: АРТ (ASCII) графика  Цикъл: Български напеви (почти патриот)

  

                                                            .-.
                ь                                         _A_
                                                            @
                                                            @
                                                            @
                                                            @
                                                        {{@}}
                     Изковах си аз меч        I'O'I        от  огнена вяра
                        и влях в него @) __/8@8\_(@) дума една
                                                   БЪЛГАРИЯ
                                        да пребъде през вечността
                                                ~" -=) : (=- "~`
                                                        І    І                      
                                                        I    I
                                                        I  . I                                                       
                                                        I  . I                           
                                                        I  . I                               
                                                        І  . І                           
                                                        І  . І                              
                                                        І  . І
                                                        І    І
                                                        І  . І
                                                        І  . І
                                                        І  . І
                И нека волята  ни е  червена,като кръвта на нашите врагове!

                                                        І  . І
                                                         \  /
                                                          "
                                                           .


2005-11-12