БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Понякога

Яким Дянков Иванов (яким)

Раздел: Авторска песен  Цикъл: Време е за трети ренесанс

Понякога и силният нуждае се от помощ,
от нечия протегната ръка,
която да го изведе нагоре,
ако по грешка стъпил е в тъга.

Понякога надеждата подвежда и добрия
по лавровия път на користта,
защото лесно е да си стихия,
когато страда твоята душа.

Понякога спасителят превръща се в предател
на всичко, за което е живял,
ако угасне неговият факел
в борба за непреходен идеал.

Понякога животът е безмилостен убиец
на своите най-преданни деца,
непожелали шанса да се скрият
от сляпата природа на съда.

Понякога палачът се нуждае от пощада,
от прошка за извършени злини
и ако жертвата прости от ада 
и себе си и него ще спаси.
2005-11-08