БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Пещерата на меланхолията

СТЕФАН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ (cefules)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Странници/експериментална и сюреалистична поезия/

Там,
където се събира
изчезналата перушина
и ключовите думи
за отваряне
на нещо си
дълбоко,
посиняло от студ,
но оставило отворена
зеница,
видяла и запечатала
и подредила гледките
в паноктикум на
немислимото,
увлечени галерии
само във себе си,
стени докосващи
зърната си,
набъбнали,
наострени,
и жилещи.
И призраци,
разтварящи
се акварелно
в топли
безвъздушности,
в които облаците
кондензирани са ноти...

Там ме чака
нещо по-различно от времето,
макар и с неговият поглед.