БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Каква ти приказка?!

Събка Митева (abyss)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Каква ти приказка?! - Крача по жълтите плочи, чувствам се неудачно измислена. Плитко е това бледо сияние от неонови лампи и витринни мълчания. Там съм някъде - зад предела на мислите - повече чувстваща, ненавреме разлистена, неготова за зимата, непростила на лятото, че пак ме забрави, неразумно усмихната, на кръстопътя на чувствата и отмина забързано без да спре на вратата ми, а пък аз, непрактичната, все го нося в душата си и разказвам на вятъра за белите сънища, в които съм топла и много обичана... А после присядаме в задънена уличка да си кърпим усмивките с преглътнати думички.