БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Голяма бяла птица

И.Цекова (angela)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Голяма бяла птица от прелетния вид прелитайки над умни хора перушината и бяла редно е поне за малко да се изчервява Кое е лошото да не осъзнаваш безкрайно умните неща и пак да си щастлив кое е лошото прелитайки над континенти да търсиш вечно лято по някакъв си свой си начин с вътрешни магнитни състояния Недейте да и казвате че вечно лято няма сърцето и е малко, не е като вашите голямо пожалете я и тя ще ви благодари голяма бяла птица щастлива е и нека си лети.