БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


АВТОПОРТРЕТ

Надя Стойкова Стоева (надя)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Аз съм кръстена с име на бликащо щастие, имам устни от радост, очи от възторг, аз съм топъл човек, а не хладен киборг и съм младо начало на нова династия. Имам пръсти от нежност, коси от мечтание, имам рамо от твърдост и тяло от свян, моят път е безкрайно примамлив капан и кръвта ми е пулс на бъбриво мълчание. Аз съм с всички еднаква и от всички различна, аз съм странна съдба-недовършен портрет. Искам моите мисли да бъдат ответ, да е стих песента ми, любовта ми-изрична.
2005-09-28