БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


На един бивш приятел

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Безумна суета
под кожата ти пръст трепери
а се катериш
все нагоре все нагоре
ненавист
рани на очите
рани на сърцето
ръце отсечени
да дойде дъжд
и всичко да отмие