БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

***

konstantin Antonov Delov (koko)

Раздел: Поеми и цикли стихотворения  Цикъл:

Ако се счупи синевата
и лицето ми не изразява радост,
ако конете на съня ми обикалят в кръг
и вършеят думите докато стъпчат и зърното,
ако ръцете ми не стигат по-далеч от тебе
значи
не заслужавам любовта, която някой друг
ми дава като ножа, който
трябва да употребя.


2005-09-23

Питай знаещите

Специалистите в областта на писане, издаване и продаване на книги, ще отговорят на вашите въпроси

Абонамент

(скоро)

Сбъдни мечтата си, издай своя книга! Мечта за книга"(http://dreambook.bg)