БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Утро

(rara)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Гладкото утро не ме събуди със звън на камбана,
а с лай на кварталното куче.
Поразпяха се и сухите клони на двора.
Май днес няма по-красиво чудо да ми се случи
от това да отключа сънени клепачи
и да пусна душата си гола да тича.