БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

не

Александрина Венелинова Вълчева (aleks)

Раздел: Разни (не влизащи в нито един раздел)  Цикъл:

Не трябваше изобщо да се раждам!	
Предупреждавах майка ми, но тя...	
Тогава – млада, влюбена и страстна	
пожела да даде на Света 	
още едно беззъбо човече, 	
което врещи незнайно защо	
и което, пораснало вече, 	
носи в себе си двойно тегло – 	
любов към Живота..., който отрече...	
Детето сега е без корен дърво.

2003-02-13