БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Десет малки българчета

Анани Сашков Ананиев (канасювиги)

Раздел: Подражания/Пародии  Цикъл:

Десет малки българчета работиха добре, съкратиха го едното, сега са девет те. Девет малки българчета политиката увлече, до министерство се добра едното и осем те са вече. Осем малки българчета по тъмни улици вървяха, килъри застреляха едното, седем само оцеляха. Седем малки българчета от болницата ни намигат, шест излязоха обаче - за едно лекарствата не стигат. Шест малки българчета стъпиха на уличния лед, подхлъзна се едното и ето ти ги пет. Пет малки българчета земеделци бяха, потоп отнесе го едното, четри само оцеляха. Четри малки българчета на гости у комшиите били, потурчи се едното, върнаха се три. Три малки българчета живееха не зле, но сега са само две - едното пенсия не взе. Две малки българчета за бизнес си мечтаят с ДДС и СДС игра едното - издигна се и то накрая. И едно малко българче, тук останало само - изсели се, горкото, и вече няма ни едно!
2005-08-21