БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Ловът

Daniel Krasimirov Yordanov , Даниел Йорданов (dany_bany)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ловът започна,първи гръм
Гората озвучи със своя тътен.
Изплашени животните побягнаха,

Но кучета свирепи по петите им поеха.
Тропот,лай и писъци на птици.
Не им ли беше жал за тез душици мили?

Ловът премина в своятя разгара,
Смъртта бе точна и на никой не прощава,
Ловци се целеха в живота.

Сърна бездушна падна,а до нея
Заек своя брат изпраща,
Стонове огласяха гората…

Смъртта витаеше и всяваше забрава,
Ловците жадно плячката събираха,
Мъртъвците бледи носеха в ръце
                  И целеха се пак във живите чеда…

…последен гръм,ловът отмина…
Песни веч гората няма да огласят,
Споменът остана само да шепти
Легендата за хората със каменни души