БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


сериозно стихотворение

И.Цекова (angela)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

виеха еднинаците така обичаха, настървено преплитаха се, зовяха и песента им неистова пронизваше тишината и любовта им бе страшна един друг се зовяха толкова много слънце имаше а бе здрачна гората така се обичаха единаците не познаваха друга любов виеха срещу светлината после се разделяха всеки в различния край на гората
2005-08-13