БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Уилям Блейк - Мухата

Деян (Дъто)

Раздел: Преводна поезия  Цикъл: Преводи


Мухата

Малка, мъничка мушица
играеща сред лятото игрица,
с мойта невнимателна ръчица,
съм прекършил твоята главица.

Но всъщност,
не съм ли аз муха,
а пък ти –
в бъдното – мъжа.

Танцувам, гуляя,
и пийвам, и пея,
докато някоя сляпа ръка
не обръсне мойте крила.

Ако мисълта е живот
и дихание, и сила,
и ако смъртта е без зов,
който е мисъл родила,

тогава съм аз
щастлива муха,
било жива,
било мъртва.

2003


The Fly

Little fly
Thy summer play
My thoughtless hand
Has brush away.

Am not I
A fly like thee?
Or art not thou
A man like me?

For I dance
And drink and sing,
Till some blind hand
Shall brush my wing.

If thought is life
And strength and breath
And the want
Of thought is death:

Then am I
A happy fly,
If I live,
Or if I die.


Уилям Блейк (1757 - 1827)


2005-08-06