БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Изнурителният труд....

Валери Петров Димитров-Рибаров (мойсей)

Раздел: Фейлетони  Цикъл: Цикъл:"АФОРИЗМИ"

Изнурителният труд е един от източниците на деградцията.
2005-08-05