БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Малодушието...

Валери Петров Димитров-Рибаров (мойсей)

Раздел: Фейлетони  Цикъл: Цикъл:"АФОРИЗМИ"

Малодушието е един от входовете за порока.
2005-08-05