БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Да превърнеш живота в безкрайна игра...

Валери Петров Димитров-Рибаров (мойсей)

Раздел: Фейлетони  Цикъл: Цикъл:"АФОРИЗМИ"

Да превърнеш живота в безкрайна игра е проява на висша мъдрост.
2005-08-05