БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Отхвърлянето на авторитета на силата е така естествено...

Валери Петров Димитров-Рибаров (мойсей)

Раздел: Фейлетони  Цикъл: Цикъл:"АФОРИЗМИ"

Отхвърлянето на авторитета на силата е така естествено за човешката природа, както и подчиняването на силата на авторитета
2005-08-03