БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Жезълът на Мойсей

Валери Петров Димитров-Рибаров (мойсей)

Раздел: Публицистика  Цикъл: Цикъл: "ЖИВОТЪТ НА СМЪРТТА"

Резюме от Доклада на Мойсей пред Първия Махленски Конгрес на Вещиците Ваши Вещерски Превъзходителства! Логиката на моя Доклад се свежда до един прост факт – изчезна Жезълът ми, наследен от незапомнени времена от моите предшественици. Тайните служби носят данни, че този акт се свързва с името на Годеницата ми, която била решила да го задържи като полагащ й се по закон. Разбира се, на това не може да се вярва, но мистерията около този факт си остава. Някои се опитват да отидат и по-нататък в догадките си – твърдят, че така аз си укрепвам властта, създавайки нови митове: мита за Жезъла на Мойсей. Ще трябва да призная, че в тези слухове има нещо вярно и то се свежда до следното. Този жезъл носи в себе си тайната, която аз заложих в него и публично разпространих като философско учение, върху което да мислят следващите поколения. Защо следвщите ли? Защото днешните поколение си остават под властта на старите магьосници, утвърждаващи разпокъсаността на възпроизводтвения процес, напрамир – да четеш без да мислиш или да мислиш без за разсъждаваш, или пък да говориш без да мислиш, или пък да любиш без да обичаш, или да обичаш без да се влюбваш и т.н., и т.н. А Жезълът? Той ще се върне и по-точно ще ми бъде донесен от Магьосница от новото поколение, която не само разбере надписа върху него, но успее и да го почувства. А надписът? Ето това има за цел да прогласи моят Доклад – на Жезъла съм гравирал три думи:”Приятелка, Муза, Съпруга”. От осем години вещиците правят неуспешни опити да го разчетат. И аз чакам, мога да чакам, защото аз съм Времето… За да улесня новите поколения магьосници и вещици разработих специален интелектуален продукт и даже го публикувам на малки порции в глобалното информационно пространство като страна в развитието на съвременното общество. Но изчезването на Жезъла разгоря борбата между различните поколения магьосници, а това означава и между различните поколения вещици. Докладът на Конгреса развива старите тенденции в магьосническото движение и това стана повод за подновяване на борбата между боговете, което не е предмет на моя Доклад. Анонимното създаване на нова художествена литература е много изискан начин на прикриване на действителните интереси, но това са неща, които ще отшумят в следващото столетие. Ще се спра и на някои моменти от статута на вещиците от новото поколение: 1.Вещицата е в състояние да обича всеки мъж, но проявява дисциплина към един до естественото изчерпване на любовното отношение. 2.Вещицата владее закона на вечната любов. 3.Вещицата познава особеностите на страстта и не допуска тя да прераства в сласт. 4.Вещиците са носители на закона на моногамната любов, което пък не означава да търпят съпруг или който и да било без да го обичат. 5.Служенето на истината е задължение на всяка вещица. 6.Всяка вещица прилага силата си милосърдно, но не и състрадателно. 7.Всяка вещица познава тайните на цялостния живот и ги прилага неотменно. 8.Събирателната точка на новото поколение вещици се премества от венериния хълм в сърдечната област. 9.Прикриването е механизъм за запазване на цялостта, а не на двойствеността. 10. Вещицата е пазителка на нормалния секс, а следователно и на любовта. 11.Вещицата не се унижава да бъде подчинена, но това не означава да се стреми към власт над партньора. 12.Вещицата е щастлива, защото, в частност, владее постоянството и предаността в любовта. 13.Непрекъсната смяна на мъжете е цел на вещици от особен тип, които подлежат на отлъчване. 14.Контролът върху сексуалната жажда е способност, която се постига от всяка вещица. 15.Запазването на свежата емоционалност е закон за всяка вещица. 16. Връщането към нормалното съществуване е цел за всяка вещица, а това е свързано с новия път на човечеството. Пожелавам ползотворна работа на Конгреса! Ваш Мойсей
2005-07-27