БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Разказани сънища

Димитър Гачев (dimitarg)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Берачи на цветя, със пръсти мудни,
ме вдигат безболезнено през сплита,
стрелка в компас на глухо сухо дъно
ме разтреви в площада си безлюден.
На призори разстрелвали коне.
Конете стари, а стрелците много...
Един измисля някакво небе
и го разкъсва посреднощ, от злоба.
Мъгливо е. Ръждива капандура
засмуква мисли и издиша ледена.
Но само тя е връзката с деня.
Че не е истина. Че съм сънувал буден.
Вода отвъд. Под ореолите премигва,
което няма как да се осмисли.
Вода в, която, странно, не потъвам.
С пуловера си от бодлива вълна.


2005-07-17