БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Текстът - 3: В диалог с Иван Богданов-14

Валери Петров Димитров-Рибаров (мойсей)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Цикъл:"СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ ЗА ПРАГМАТИЧНО ЗНАНИЕ"

14. Нахлува в душата Не-любов и странно някак изненадва – да любиш, мислиш се готов, а тя не може да се радва.
2005-07-17