БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


РЪЦЕ

(max)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

гледам ръцете ти

слаби са като цветя

но могат да вкаменят вятъра

и да изваят главата на приятел

по-добре да гледаме как очите ни залязват

дъхът на увяхване е чудесен

и видът на руини обезболява

в мен има пламък който мисли

има вятър за пожар и за платна


2005-06-27