БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Седем копия

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

С годините зрението отслабва. И вълните все по - навътре се връщат към същността си – там от дълбоко. Сега можеш вече да седнеш на големия камък и да се слееш със хоризонта. Точният поглед не ти е нужен. Опипвай все по-малко оставащото ( как странно нещата се смаляват) и се дръж за дъха ми. Седем копия в тялото на Астианакс бяха достатъчни за Троя. Работата на Одисей е да заповядва и да отплува.