БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Не мога да избягам

(ariel)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: ВКУС НА ХМЕЛ

Солени, мокри устни
размазаха грима ми.
И груби пръсти
ми разбъркаха косата.
Луната посивя.
Небето се продъни.
Дъждът заудря
бясно по листата.

Бунтувах се.
Не исках нови рани.
Разбрах, че утрото
не трябва да отлагам.
Поех си дъх.
Опитах се да стана.
Но знаех, че от себе си
не мога да избягам.