БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Да си поиграем:)

(шемет)

Раздел: Хумористична поезия  Цикъл:

Искаш ли днес да си поиграем?
Ти ще ми кажеш колко съм хубава.
Аз ще се правя на леко замаяна.
Ти ще ме гледаш нежно и влюбено.

Ще вложиш всичките си умения,
ще бъдеш весел и остроумен.
А аз ще слушам с много търпение
и ще кимам след всяка дума.

После ръката ти (уж случайно)
лекичко ще докосне моята.
Ще питаш дали имам тайни
и ще поискаш да станат твои.

Аз ще изглеждам леко смутена
и ще се правя на недостъпна.
Уж че преди съм била наранена
и затова пред теб не отстъпвам.

Тогава ти ще си влезеш в ролята
и целия свят ще ми обещаеш.
Аз ще отстъпя пред твоята воля
и на любов ще си поиграем.

Накрая ще се погледнем разсеяно
и уморени ще завършим играта.
Не знам да плача или да се смея.
За жалост… такива са правилата.


2005-05-27