БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

ИЗ ОТКРОВЕНИЯТА НА ЗАБРАНЕНИЯ ЕВАНГЕЛИСТ

Любомир Георгиев Занев (любомир)

Раздел: Философска лирика  Цикъл: 2005 2005 2005 2005 2005

…Йешуа ми беше приятел. И аз му бях най-верният. Обичах го и вярвах, когато ни разказваше как мрази търговците от храма, и как от тях бедите ни дошли са. Тогава Йешуа измисли възкресението, за да се разправи с тях, Със него искаше да заблуди измамните мошеници-търговци, да ги поведе по пътя на своята лъжа – по пътя към смъртта им и към смъртта на всякоя лъжа. Търговците не му повярваха, обаче - предусетиха, че има много тънка и, вероятно, вечна печалба в идеята за възкресението. И поискаха тогава главата на приятеля ми Йешуа. И той не беше никак луд, когато ме проводи да го предам: тъй страстно мразеше търговците от храма. А когато го целувах, той ми каза: “Веднъж пристъпила през прага на смъртта, човешката душа не може да възкръсне! Такова чудо няма! Ако би имало, то щеше да е престъпление срещу живота на всички живи същества! Иди да кажеш тази истина на хората, приятелю мой верен, Юда! Кажи им, че смъртта е безвъзвратна и, ако още вярват във Второто пришествие, навярно, то ще бъде, за да поиска Господ прошка от хората за прегрешенията, дето сътвори чрез мене!” Записах думите му, и обещах да ги предам на людете. ............... И със едно въже на рамо - да докажа истината за смъртта - сега отивам в Гетсиманската градина…
2005-05-19