БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Женско време

Мея (мея)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Има обич някъде още.
Усеща се, усеща се...
По дишането на нощите,
по очите и срещите им.
Обич е. Женско време.
Мъжете пак са се скрили
в големи проблеми
или просто са ги изпили
като няколко водки.
Бавно, с мърморене
или с мълчание
на закотвени на кея лодки,
тежко, като говорене
или като отчаяние.
И по женски се диша
изпод дреха от бялото,
върху което не пише
нищо за оцеляване.
Само погледи искрени
на ято момичета,
още дори непоискани,
през живота притичват.
И се ражда дъгата
от пъстроцветните рокли.
Усмирява тъгата ни
или просто я стопля.
С нежността си, вродената
не изкусителната,
а чистата и любящата,
от всеки дъх породена
искряща, искряща...
Времето с нея настъпва
заран след заран.
Дори мъжете отстъпват
пред това простичко "ставане".
И проблемите като лодките
на рибарите, вечните,
бавно, самотно отплуват.
До дъно изпити са водките.
Женско е времето.
Много мъже наникъде
отпътуват.2005-05-16