БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Връх

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Последният динозавър

Нима в това дере усойно 
Доведе ме мечтата ми за връх?
Завръщането ще е недостойно,
А пък нагоре няма път.
Отвесите злорадстват, аз изтръпвам.
Овеществява се представата за смърт…
Поемам дъх и тръгвам,
Под мен остава моя труп.

2003-01-23