БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Не вярвай ...

(goodman)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Не вярвай на моите думи - лъжа са!
Както лъжа е и синия ден.
Лъжа са тревата, гората, земята - 
угасват, увяхват, изстиват...
Лъжа е светът - измамен, студен.
Илюзия, просто фокус красив,
но само за миг, а иначе
гаден, грозен и див.
Лъжа е...
А истина няма.
Няма правило, схема и ред.
И всичко руши се като пясъчен замък -
без теб...
Лъжа са моите думи, защото те губя.
Лъжа е мига, в който те открих...
Не, този живот е заблуда,
но не искам друг...
стига ти да си тук...
Няма нищо истинско.
Истинските неща са вечни, 
а вечна е само смъртта...
Но тя не може да е цел,
освен когато уморен,
след края на всичко, в което си вярвал,
останеш без цел.
Тогава смъртта е спасение.
Не, не искам такава съдба...
Но и това е лъжа.
Всичко е лъжа, защото е непроверено,
непотвърден и недоказан факт.
Всичко е измислено, скроено -
мит, легенда, просто блъф,
но какъв...