БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Лудница № 1

Георги Василев Динински (daik)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Лудница

Аз съм Хъмпти-Дъмпти. 
Изтървах се от дувара. 
И парченца Хъмпти 
и парченца Дъмпти 
разпилях по тротоара. 
Тук едно самичко 
тръшка се и плаче, 
друго,като птичка 
пее си и скача. 
Има замечтани 
със очички празни 
има неразбрани... 
най-разнообразни. 
Който ги събира, 
няма да напредва, 
няма да намира 
точната подредба. 
Ти ,не дей мисли му, 
грабвай си едничко, 
със сърце носи го, 
то ще е за всичко.

2003-01-22