БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Лодка в реката

Даниела Иванова Иванова-Рибарска (love forever)

Раздел: Преводи/адаптации на песни  Цикъл: Любими песни

Върни ме на моята лодка в реката.
Искам да ида, искам да се върна.
Върни ме на моята лодка в реката
и повече няма да плача .
Времето замира, щом гледам водите й,
успокоява ме меко, докосвайки ме нежно
с водите, които носеха лодката ми по реката,
така че няма повече да плача.
 
О, реката е дива,
реката докосва живота ми както вълните пясъка
и всички пътища водят в спокойното,
където чумеренето ми изчезва.
Отведи ме на моята лодка в реката
и аз повече няма да плача.
 
О, реката е бездна,
реката докосва живота ми както вълните пясъка
и всички пътища водят в спокойното,
където чумеренето ми изчезва.
Отведи ме на моята лодка в реката.
Искам да отида там, нека ида с теб.
Върни ме на моята лодка в реката
и аз повече няма да плача,
и аз повече няма да плача,
и аз повече няма да плача.
 
 

13.04.2005г.


BOAT ON THE RIVER - STYX

 

 

Take me back to my boat on the river
I need to go down, I need to come down
Take me back to my boat on the river
And I won’t cry out any more
Time stands still as I gaze in her waters
She eases me down, touching me gently
With the waters that flow past my boat on the river
So I don’t cry out anymore

Oh the river is wide
The river it touches my life like the waves on the sand
And all roads lead to tranquillity base
Where the frown on my face disappears
Take me down to my boat on the river
And I won’t cry out anymore

Oh the river is deep
The river it touches my life like the waves on the sand
And all roads lead to tranquillity base
Where the frown on my face disappears
Take me down to my boat on the river
I need to go down, with you let me go down
Take me back to my boat on the river
And I won’t cry out anymore
And I won’t cry out anymore
And I won’t cry out anymore


2005-04-18